Transparent

Bæredygtighed i Lampas

Lampas vil som virksomhed tage ansvar for alle tre typer af bæredygtighed – social og miljømæssig bæredygtighed sideløbende med økonomisk bæredygtighed.

Vi følger HITSA-koncernens bæredygtighedsstrategi fra 2020. Derudover har vi to fokusområder, som er særlige for os som belysningsproducent, nemlig LED-opgradering og lysforurening.

HITSA’s bæredygtighedsstrategi fastsætter seks fokusområder:

• CO2-reduktion
• Bæredygtighedscertificeringer
• Cirkulær økonomi
• Materialer og leverandører
• Social bæredygtighed
• Vores egne matrikler

Som en del af området CO2-reduktion udvider HITSA-koncernen i 2024 sit CO2-regnskab til også at omfatte udledning i Scope 3. Koncernen har i flere år udregnet sin belastning i Scope 1 og 2 (egen produktion og energiforbrug). Når vi medregner vores udledning i Scope 3 (fra leverandører), får vi bedre muligheder for at påvirke vores samlede CO2-udledning gennem indkøb og materialevalg.

Som en del af området Bæredygtighedscertificeringer skal koncernen i løbet af 2024 udarbejde LCA (livstidscyklusanalyser) og implementere Environmental Product Declaration (EPD). EPD er en miljødeklaration på produktniveau, som vil gøre produktets miljøpåvirkning mere tydelig og sammenlignelig for vores kunder.

Som en del af Cirkulær økonomi udarbejder Lampas et koncept for en cirkulær forretningsmodel, hvor Lampas tager brugte produkter tilbage til genbrug eller genanvendelse. Konceptet forventes færdigt med udgangen af 2024.

LED-opgradering og lysforurening

Ud over at være en del af koncernens samlede bæredygtighedsstrategi har Lampas to fokusområder, som er specielle for belysning. Det er LED-opgradering af eksisterende lamper og reduktion af lysforurening.

LED-opgradering handler om at udskifte forældede lyskilder i eksisterende lamper med LED-lyskilder. Det giver mulighed for at genbruge lamper og reducere strømforbruget. Alt i alt sparer man ressourcer i form af både penge, materialer, strøm og CO2. Lampas har udviklet og udvikler fortsat LED kits til vores populære lamper. Se mere om LED-opgradering her.

Bevidstheden om lysforurening og de problemer, lysforurening giver, er voksende både i Danmark og i resten af verden. Lampas vil tilbyde belysningsprodukter, som minimerer lysforurening og bidrager til bevarelse af nattemørket. Vi har valgt Dark Sky-certificering af vores lamper som en troværdig og veldokumenteret mærkning og har et bredt udvalg af Dark Sky-certificerede lamper i sortimentet. Se mere om Dark Sky her.

Læs mere om bæredygtighed i Lampas

Du kan læse mere om, hvordan HITSA-koncernens bæredygtighedsstrategi udmøntes i Lampas i dette dokument: Bæredygtighed i Lampas.

Desuden kan du læse om HITSA-koncernens arbejde med bæredygtighed og resultater af indsatserne i CSR-rapport 2022. Rapporten dækker HITSA og Lampas.

Find dokumentation om produkter, processer og bæredygtighed i Lampas her.

     

Henrik Dejbjerg Møller

Vil du vide mere?

Ring eller skriv, hvis du har et spørgsmål! I Lampas har vi en stor viden om lys og alle de overvejelser, der indgår i at skabe en smuk og funktionel belysning. Vi deler gerne ud af vores erfaring. Tag fat i os, hvis du har et spørgsmål, eller hvis du står med et udfordrende projekt.

Henrik Dejbjerg Møller

Salgschef
+45 3073 5777
hd@lampas.dk