Transparent

Dark Sky lamper beskytter natur og stjernehimmel

Dark Sky handler om at bevare nattemørket og beskytte stjernehimlen. Udtrykket Dark Sky er blevet den globale, samlende betegnelse for arbejdet med at mindske lysforurening.

Igennem mange årtier er mængden af kunstigt lys i verden steget. Samtidig er bevidstheden om, at kunstigt lys har konsekvenser for dyr og mennesker, også vokset. Nat-naturen forstyrres, og stjernerne bliver usynlige. Derfor sættes der over hele verden indsatser i gang for at mindske lysforurening – indsatser, som ofte samles under overskriften ’Dark Sky’.

Lysforurening har ikke kun betydning for biodiversitet, sundhed og muligheden for at se stjerner. Det er også dyrt i energi og CO2.

Bevar nattemørket

Lysforurening er et problem, som kan løses. Når man er opmærksom på lysforurening, kan man tilrettelægge belysning og byggeri, så man mindsker lysforurening mest muligt.

Det drejer sig om at vælge lamper og belysningsplan, så der kun lander lys der, hvor lys er nødvendigt.

Lampas vil som belysningsproducent løfte sin del af ansvaret for, at lysforurening mindskes, nat-naturen trives, og stjernehimlen kan ses. Det gør vi ved at tilbyde et stort udvalg af Dark Sky-certificerede lamper. Vi har valgt Dark Sky-certificering fra organisationen DarkSky International som en uvildig og veldokumenteret måde at få vores lamper vurderet på.

Samtidig skal belysning skabe tryghed og sikkerhed i byrummet som altid, og derfor tilbyder Lampas også belysningsplaner og lysberegninger gennem vores belysningsrådgivere.

 

Dark Sky lamper med ensidet lys

Mere om lysforurening

Lysforurening defineres som ’den negative miljøpåvirkning af kunstigt lys’. Vi har brug for lys for at føle os trygge og skabe sikkerhed, når det er mørkt. Lysforurening opstår derfor, når lamper, skilte og teknik lyser på steder og tidspunkter, hvor lys ikke er nødvendigt.

Man taler om forskellige slags lysforurening. For eksempel er lyssmog det skær af lys, som på lang afstand kan ses over beboede områder, og som gør det sværere at se stjerner. Lyskaos opstår, når gadelys, skilte og andre lyskilder skaber et kaotisk lysmiljø, hvor det er svært at fokusere på det vigtige, for eksempel i forhold til sikkerhed i trafikken. Blåt lys er en særlig udfordring, hvor ikke bare mængden af lys, men også lysets farve har negative virkninger.

Lysforurening påvirker både dyr, planter og mennesker

Forskning viser, at lysforurening påvirker naturen på mange måder. Nat-aktive insekter opfører sig anderledes, fugles forplantning påvirkes, og planters og træers årstidscyklus forstyrres.

Lysforurening påvirker også mennesker. En stor del af verdens befolkning har aldrig set Mælkevejen, fordi kunstigt lys overstråler stjernehimlen. Også menneskers døgnrytme kan være påvirket af kunstigt lys.

Uanset om man er til biodiversitet eller astronomi, eller man bare gerne vil sove godt om natten, er der brug for mere nattemørke i verden.

Vil du vide mere om konsekvenserne af lysforurening, er der mange indgange på nettet, for eksempel Dark Sky International’s hjemmeside.

 

Parklampe med lav lysforurening

Hvad kan lamper gøre for at mindske lysforurening?

Lamper spiller en stor rolle i indsatsen for at bevare nattemørket og beskytte stjernehimlen. Der, hvor man er nødt til at opstille kunstig belysning, kan man vælge lamper, der lysforurener så lidt som muligt. Man kalder det ’mørkevenlig belysning’.

Her er nogle af de tekniske forhold, som gør lamper mørkevenlige:

• Dark Sky-certificerede lamper fra Lampas sender lyset målrettet nedad
• Lysfordelingen kan justeres med spredning til siderne i den grad, det er nødvendigt til vej- eller stibelysning
• Farvetemperaturen kan indstilles til 3000 K eller lavere, sådan at andelen af blåt lys mindskes. En farvetemperatur på højst 3000 K er et krav, for at belysningen lever op til kriterierne i Dark Sky
• Lamperne kan kombineres med lysstyring og dæmpning, som kan være med til at mindske både energiforbrug og lysforurening
• Lampas rådgiver om placering af lamper og belysningsplan i forhold til krav på stedet

Hvis du vil vide mere om Dark Sky-certificeret belysning, så tag fat i vores belysningsrådgivere.

 

Dark Sky gadebelysning på Anholt

Dark Sky-certificerede produkter

Henrik Dejbjerg Møller

Vil du vide mere?

Ring eller skriv, hvis du har et spørgsmål! I Lampas har vi en stor viden om lys og alle de overvejelser, der indgår i at skabe en smuk og funktionel belysning. Vi deler gerne ud af vores erfaring. Tag fat i os, hvis du har et spørgsmål, eller hvis du står med et udfordrende projekt.

Henrik Dejbjerg Møller

Salgschef
+45 3073 5777
hd@lampas.dk